Եթե կյանfnւմ ծանր ժամանակներ են, պարզապես ասեf այս աղոթfը և ամեն բան լավ կլինի

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Եթե կյանքում այնպես չի լինի, պարզապես ասեք այս աղոթքը և ամեն բան լավ կլինի

Տեր ՀԻՍՈՒՍ, ես քո կարիքն ունեմ. Փառք ՔԵԶ, որ իմ մեղ քերի համար մե ռար խաչի վրա.

Ես խոստովանում և զղջում եմ իմ գործաց մեղ քերի համար. Ես բացում եմ իմ սրտի դուռը և ընդունում ՔԵԶ, որպես իմ փրկիչ և տեր.Փառք ՔԵԶ, որ ներեցիր իմ մեղ քերը և հավիտենական կյանք

տվեցիր ինձ. Դարձրու ինձ այնպիսին, ինչպիսին ԴՈՒ ես ուզում, որ լինեմ. Քանի որ ես դարձա ՔՈ զավակը…

ԱՄԵՆ։Տեր ՀԻՍՈՒՍ, ես քո կարիքն ունեմ. Փառք ՔԵԶ, որ իմ մեղ քերի համար մե ռար խաչի վրա. Ես խոստովանում և զղջում եմ իմ գործաց մեղ քերի համար.

Ես բացում եմ իմ սրտի դուռը և ընդունում ՔԵԶ, որպես իմ փրկիչ և տեր.Փառք ՔԵԶ, որ ներեցիր իմ մեղ քերը և հավիտենական կյանք տվեցիր ինձ. Դարձրու ինձ այնպիսին, ինչպիսին ԴՈՒ ես ուզում, որ լինեմ.

Քանի որ ես դարձա ՔՈ զավակը…ԱՄԵՆ։

Գնահատել