Զnւգարանի թnւղթն օգsագnրծելիս բnլորը թnւյլ են sալիս ԱՅՍ ՍԽԱԼՆԵՐԸ. Ցավալի հեsևանfներն անխnւuափելի են

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ

Զուգարանի թուղթն օգտագործելիս բոլորը թույլ են տալիս ԱՅՍ ՍԽԱԼՆԵՐԸ.

Ցավալի հետևանքներն անխուսափելի են

Բժիշկները պարզել են, որ զուգարանի թղթի օգտագործումը հաճախ հանգեցնում է տարբեր պաթ ոլո գիաների զարգացման։

Այս հանգամանքը գիտնականները կապում են այն բանի հետ, որ զուգարանի թուղթը թույլ չի տալիս լիովին հեռացնել օր գանիզմի կեն սագործու նեության համար անհրաժեշտ մթ երքների բոլոր հետքերը մա շկի մակերևույթից:

Աղ տոտվա ծության մնացորդները նպաստում են ախ տածին բակ տերիաների տարածմանը և, որպես հետևանք, մի զասե ռական ուղիների վա րակների առաջացմանը:

Իր հերթին, չոր զուգարանի թղթի շփումը հանգեցնում է ան ալ ճա քերի, ինչպես նաև հե մոռո յների առաջացմանը: Բացի այդ, զուգարանի թուղթը կարող է պարունակել քի մմիական հավելումներ,

օրինակ, մի շարք համային տեսականի, որի ազդեցությունը մար մնի վրա բոլորովին անկանխատեսելի է: Գիտնականները ենթադրում են, որ այդ միացությունները կարող

են հրահրել քաղ ցկեղային ուռ ուցքների զարգացում: Բժիշ կները խորհուրդ են տալիս հրաժարվել զուգարանի թղթից, օգտագործելով դրա փոխարեն լվացում կամ պարզապես խոնավ անձեռոցիկներ:

Գնահատել